خانه » دانلود آهنگ ویگن شانه / چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

دانلود آهنگ ویگن شانه / چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

اهنگ ویگن شانه

Vigen Shaneh

دانلود آهنگ ویگن شانه / چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه
دانلود آهنگ ویگن شانه / چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

دانلود آهنگ ویگن شانه با کیفیت اصلی 320 با متن ترانه و پخش آنلاین از صدای ماندگار ایرانمان در رسانه بزرگ زد سانگ

متن آهنگ شانه ویگن

بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه
چون در چینو شکنش دارد دل من کاشانه
بگشا ز مویت گرهی چند ای مه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه
دل در مویت دارد خانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه

بدر حلقه مویت بس دل اسیر است
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه

چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه

مجروح گردد چو زنی هر دم شانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه
بدر حلقه مویت بس دل اسیر است
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه

دل در مویت دارد خانه

مجروح گردد چو زنی هر دم شانه
بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه