خانه » دانلود آهنگ مرتضی برجسته انار انار / آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم

دانلود آهنگ مرتضی برجسته انار انار / آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم

اهنگ مرتضی برجسته انار انار

Morteza Barjaste anaarAnaar

دانلود آهنگ مرتضی برجسته انار انار / آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم
دانلود آهنگ مرتضی برجسته انار انار / آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم

دانلود آهنگ مرتضی برجسته انار انار با کیفیت اصلی 320 با متن ترانه و پخش آنلاین در رسانه زد سانگ

متن آهنگ انار انار مرتضی برجسته

آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم
آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم
هر کاکل زر همسری دارد در خانه ی عشق دلبری دارد
هر کاکل زر همسری دارد در خانه ی عشق دلبری دارد
ای سبزه نگار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم
ای سبزه نگار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم
ای انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم
ای انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم

ما را ز غمت خانه می آید بر موی سیاه شانه می آید
ما را ز غمت خانه می آید بر موی سیاه شانه می آید
آی سبزه نگار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم
آی سبزه نگار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم
آی انار انار بیا به بالینم شبنم گله نار بیا به بالینم
آی انار انار بیا به بالینم شبنم گله نار بیا به بالینم

آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم
آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم
هر کاکل زر همسری دارد در خانه ی عشق دلبری دارد
هر کاکل زر همسری دارد در خانه ی عشق دلبری دارد
آی سبزه نگار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم
آی سبزه نگار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم
ای انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم
ای انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم
ای انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم
آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم
آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم
آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم
آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم