دانلود آهنگ سگ مرگی روح الله کرمی

روح الله کرمی سگ مرگی

دانلود آهنگ جدید روح الله کرمی به نام سگ مرگی

Roholah Karami – Sag Margi

هواس پرتی گردمه چنی وی ژیره سردمه / دی چشتی احساس نیکم فک کم چن روژه مردمه

وتی بچی تیم ولاد وتی رگم کتم اراد / وسامه بان پل صراط تا بومه خاک ژیر پاد

نفس بیه نفس نیرم تنیا منم و کس نیرم / گیان خود نجاتم بیه وی سگ مرگیه دی سیرم