خانه » دانلود آهنگ حمیرا محمد / در جان که کرده منزل درجان که کرده منزل

دانلود آهنگ حمیرا محمد / در جان که کرده منزل درجان که کرده منزل

اهنگ حمیرا محمد

Homeira – 04 – Mohammad

دانلود آهنگ حمیرا محمد / در جان که کرده منزل درجان که کرده منزل
دانلود آهنگ حمیرا محمد / در جان که کرده منزل درجان که کرده منزل

دانلود آهنگ حمیرا محمد با کیفیت اصلی 320 با متن ترانه و پخش آنلاین در رسانه بزرگ زد سانگ

متن آهنگ محمد حمیرا

درجان که کرده منزل درجان که کرده منزل
جانان مامحمد جانان مامحمد
صددر گشاده بردل صد در گشاده بر دل
جانان مامحمد آقای مامحمد

درجان که کرده منزل درجان که کرده منزل
جانان مامحمد آقای مامحمد
صد درگشاده بردل صد درگشاده بر دل
جانان مامحمد جانان مامحمد

مابلبلیمو نالان ما بلبلیم و نالان
درگلستان احمد درگلستان احمد

مالولوئیمو مرجان ما لولوئیم و مرجان
امان مامحمد امان مامحمد
آه آقای مامحمد

مستغرق گناهیم مستغرق گناهیم
هرچندکه عذرخواهیم
پژمرده چون گیاهیم پژمرده چون گیاهیم
باران مامحمد وای باران مامحمد

در جان که کرده منزل درجان که کرده منزل
جانان مامحمد آقای مامحمد
صددر گشاده بردل صد در گشاده بر دل
جانان مامحمد جانان مامحمد

ماطالب خدائیم ماطالب خدائیم
بردین مصطفی ایم بردین مصطفی ایم

بردرگهش گدائیم بر در گهش گدائیم
سلطان مامحمد آی آقای مامحمد

درجان که کرده منزل درجان که کرده منزل
جانان مامحمد آقای مامحمد
صددر گشاده بر دل صددر گشاده بر دل
جانان مامحمد جانان مامحمد