دانلود آهنگ نم نم باران کجاست اکبر گلپایگانی

اهنگ اکبر گلپایگانی نم نم باران کجاست

Akbar Golpayegani Nam Name Baran Kojast

دانلود آهنگ نم نم باران کجاست اکبر گلپایگانی

دانلود با کیفیت 128دانلود با کیفیت 320

دانلود آهنگ های اکبر گلپایگانی

متن آهنگ نم نم باران کجاست اکبر گلپایگانی

ناله به دل شد گره راه نیستان کجاست

سینه به من شد قفس طرف بیابان کجاست

طرف بیابان کجاست

خوب و بد زندگی بر سرِ هم ریختند

تا کند از هم جدا بازوی دهقان کجاست

بازوی دهقان کجاست

در تف این بادیه در تف این بادیه

سوخت سراپا تنم

مزرعم آتش گرفت مزرعم آتش گرفت

نم نم باران کجاست نم نم باران کجاست

اشک در آبم نشاند آه به بادم سپرد

ابر به بندم فکند رخنه ی زندان کجاست

رخنه ی زندان کجاست

اشک در آبم نشاند آه به بادم سپرد

ابر به بندم فکند رخنه ی زندان کجاست

رخنه ی زندان کجاست

در تف این بادیه در تف این بادیه

سوخت سراپا تنم

مزرعم آتش گرفت مزرعم آتش گرفت

نم نم باران کجاست نم نم باران کجاست

نم نم باران کجاست نم نم باران کجاست

در تف این بادیه در تف این بادیه

سوخت سراپا تنم

مزرعم آتش گرفت مزرعم آتش گرفت

نم نم باران کجاست نم نم باران کجاست

نم نم باران کجاست نم نم باران کجاست